Algemene voorwaarden

Het is goed om vooraf na te gaan aan welke regels, rechten en plichten je gebonden bent bij het aangaan van een overeenkomst met Fastfix ICT Support.
De volledige Algemene Voorwaarden in juridische vorm kun je hier downloaden.